Какво е FGD гипс?

2018-03-14 12:00:00

ЧИСТ FGD ГИПС. ВЪВ ВСЕКИ ПРОДУКТ. ВСЕКИ ПЪТ.

ТЕХНОГИПСпро е първата българска компания за производство на строителни продукти от 100% FGD (flue gas desulfurization) гипс. Избрахме точно този вид гипс за основа на нашите продукти, защото е:

  • 100% РЕЦИКЛИРУЕМ.
  • 100% ХОМОГЕНЕН ЗНАЕТЕ КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ. ВСЕКИ ПЪТ.
  • С НЕГО ПОСТИГАМЕ 100% ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА. НА ВСЕКИ ПРОДУКТ.
  • 90% ОТ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ЕС ИЗПОЛЗВА FGD ГИПС КАТО СУРОВИНА.
  • ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ.
  • НАПЪЛНО БЕЗВРЕДЕН.
  • СЪЗДАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЗДРАВИНА
  • ПРОИЗВОДСТВОТО МУ НЕ НАНАСЯ ЩЕТИ ВЪРХУ ПРИРОДНАТА СТРЕДА. ОПЛОЗОТВОРЯВАТ СЕ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ, С КОЕТО СЕ ПОДПОМАГА СЪВРЕМЕННОТО УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО.

КАК СЕ ДОБИВА FGD ГИПС?

FGD гипсът е екологично чист, висококачествен продукт, получен от сероочистващите инсталации в
съвременните топлоелектрически централи. Той се отличава с изключителна чистота, надвишаваща
96% (за разлика от природния, чиято чистота обикновено варира от 70% до 90%). До скоро
полученият FGD гипс се депонираше като натурален продукт. Но с напредването на технологиите и
нуждата от устойчиво развитие в строителството, FGD гипсa се превърна във водеща суровина при
производството на гипсови строителни материали.

Възползвайки се от изключителните качества на FGD гипса, ТЕХНОГИПСпро започва своето
партньорство с ТЕЦ Марица Изток 2, ситуирайки завода си в непосредствена близост (500 m). Това
значително намалява транспортните разходи и вредните С02 емисии, премахва нуждата от създаване
на депа за складиране, както и от извличането на природни суровини.

РЕЗУЛТАТЪТ: ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ГИПСОВИ ПРОДУКТИ.

 

ЧИСТА СУРОВИНА. ЧИСТА ПРИРОДА

 

МИНИМУМ КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ. МИНИМУМ ВРЕДНИ ЕМИСИИ.

Високотехнологичната производствена линия минимизира консумацията на енергия. Природният газ е основен енергиен източник в производствения процес на гипсокартонени плоскости ТЕХНОГИПСпро. По този начин се ограничава до минимум отделянето на вредни емисии.

 

В ПРОИЗВОДСТВОТО НИ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО 100% РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ.

Както в гипсокартонените плоскости, така и в опаковъчните материали за сухите смеси. Това не само спомага за опазване на горите, но и спестява голямо количество от енергията, необходима за производство на нова хартия.

 

БЕЗОТПАДЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО.

Гипсокартонените плоскости, които по една или друга причина не преминат успешно строгия производствен контрол, се отделят, за да се нарежат на ивици, които да заменят дървените скари при опаковането на палетите. Сухите гипсови смеси биват рециклирани.

 

МИНИМУМ ВРЕДНИ ЕМИСИИ. МАКСИМУМ ВРЕМЕ.

Изборът на централно местоположение в България на завода ТЕХНОГИПСпро – в непосредствена близост до ТЕЦ Марица Изток 2, крие в себе си редица предимства: това значително намалява транспортните разходи и вредните СO2емисии, както и времето за доставка на продуктите до всяка точка на страната. Премахва се нуждата от създаване на депа за складиране на FGD гипс и не на последно място - намалява нуждата от извличането на природни суровини.

 

FGD ИЛИ ПРИРОДЕН?

Химическата формула за представяне на техническия и природния гипс е CaSO4 x H2O. По химически състав и натуралност са напълно еднакви. Отличават се само по начина на добиване и по чистотата. Естественият, за разлика от FGD гипса, няма как да бъде 96% чист - той винаги има различно количество натурални примеси, които влошават неговата структура и хомогенност.