Поцинковани профили за сухо строителство

Поцинковани профили за сухо строителство, студеноформувани, по система за контрол на качеството ISO 9001:2000

В съответствие с EN 14566:2008 + А1:2009