Приложение в жилищното строителство

Основен аспект при проектиране и изпълнение на жилищни сгради е комфорта на обитателите. Системите изпълнени с гипсокартонени плоскости ТЕХНОГИПС осигуряват необходимата звукоизолация, имат добри топлоизолационни характеристики и подобряват вътрешния климат в помещенията и осигуряват безопасността на обитателите при пожар. Изготвени природосъобразно и с мисъл за природата и човека системите на ТЕХНОГИПС допринасят за уютен и приятен дом, като действат като естествен регулатор на вътрешния климат в помещенията.

30 % от емисиите въглероден диоксид се отделят при строителството и експлоатацията на жилищни сгради. По тази причина последните години се разработват различни допълнения и промени в съществуващите строителни норми, които да намалят замърсяването с въглероден диоксид. Една от важните мерки е изготвянето на топлоизолация и подобряването на енергийната ефективност на сградата. В това отношение гипсокартонът има преимуществото на добър топлоизолационен материал.