Приложение в общественото строителство

Добрите качества на материалите на ТЕХНОГИПС ги правят подходящи за създаване на вътрешни пространства в специфични типове сгради, като болници , училища и детски градини, при които изисквания за акустика, топлоизолация, пожароустойчивост са по - високи.

Системите на ТЕХНОГИПС покриват най – сериозните изисквания за различните видове обществени сгради – от училища и болници до търговски центрове. Изпитвани са по регламентирани методи в нотифицирани лаборатории.В зависимост от конкретното предназначение на сградата произлизат допълнителни изисквания, като например повишени изисквания за осигурената стойност на звукоизолация при болници, училища, детски градини.

При обществените сгради предназначението определя фунционалността. По тази причина най - често срещано решение при проектирането им е да се оставят големи отворени пространства. Вътрешното пространство остава свободно за преустройство , което в последствие може да се прави лесно с помощта на леки конструкции. Най – бързото и икономично решение е гипсокартонени преградни стени и окачени тавани.