Пожарозащита

Сигурността винаги е на първо място! Когато става дума за пожар и огнезащита, абсолютно всяка една постройка задължително трябва да осигури защита на обитателите. Огънят е една от най – страшните стихии и когато става дума за огнезащита, задачата на проектант, архитект, строител и инвеститор е да осигурят необходимото време за безопасна евакуация на хората.

Мерките за защита от огън са свързани с устойчивостта на гипсокартонените плоскости и комбинацията им с други материали с такива свойства.
Всички видове плоскости ТЕХНОГИПС са негорими, клас А2 - s1, d(0)

Огнеустойчивостта на системите на ТЕХНОГИПС е определена след извършване на изпитвания от нотифицирани лаборатории. След окончателно успешно завършване на изпитванията се издава класификационен протокол и становище за допустимост на всяка от системите на ТЕХНОГИПС, които ги удостоверяват пред контролните органи.

Системите за сухо строителство специално проектирани за да покриват дадено ниво на огнеустойчивост се изпълняват с гипсокартонени плоскости тип F.