Често задавани въпроси

1.       Как се закрепват тежки предмети за стени от гипсокартон?
Металната конструкция, за която се закрепят гипсокартонените плоскости, се усилва на мястото на закрепване на тежкия предмет (санитарно оборудване, шкафове, техника). Укрепването се извършва, като се монтира допълнителен профил или профили за сухо строителство (UW / UD)

 

2.      Акумулира ли влага от въздуха гипсокартонът?
Гипсокартонът не е хигроскопичен материал. Той, както и другите строителни материали от гипс, има свойството да акумулира малки количества от влага от въздуха в помещенията, като така допринася за благоприятен вътрешен климат. Това се дължи на  химическата формула на гипса.


3.       При какви температури може да се работи с плоскости гипсокартон?
Температурата на въздуха не влияе на гипсокартона. Плоскостите могат да се монтират при всякакви температури, комфортни на монтажниците. Процесите на фугиране и лепене трябва да се извършват при температури над 5° С - при по-ниски качествата на фугиращите материали и лепилата за гипсокартон се влошават.


4.       Старее ли гипсокартонът?
Гипсокартонът не старее. Физическите му характеристики остават непроменени във времето.


5.       Вреден ли е FGD / REA гипса?
Не. FGD / REA гипса е технически гипс. Световни здравни организации, заедно със Световната и Европейскаta гипсови организации, са провели стотици изследвания за последните 50 години, през които и употребата на технически гипс в строителството става обичайна практика. Изводите от изследванията са, че техническият гипс е по–чист и с по–малко примеси от естествения. Това дори довежда до промяна на определението за техническия гипс като материал със специално предназначение , а не вторичен материал.


6.      Защо цвета на FGD / REA гипса може да жълтее или варира?
Техническият гипс е продукт от десулфуризацията при производството на електроенергия от полезни изкопаеми (въглища). Сероочистката на ТЕЦ-ове се прави по няколко различни начина, но винаги се базира на използването на сорбент – вар или варовик. Цветът на изходния продукт – FGD / REA гипса - зависи от примесите на въглищната руда и вида и примесите в сорбента. По тази причина цвета му варира от бледо сив, бледо жълт, синкав и т.н., както е и при цвета на естествения гипс от различни находища.


7.       Подготовка на основата и методи за лепене на гипсокартон?
В зависимост от вида на основата – гладкостта й и нейната попиваемост - се извършват различни подготвителни процедури преди да се започне с лепенето на гипсокартона. Силно хигроскопични основи (тухли, газобетон) и слабо хигроскопични основи (стоманобетон, бетон) се грундират предварително с подходящ грунд. Той намалява и разхода на лепилото и осигурява добра адхезия на лепилото към основата.
В зависимост от гладкостта на основата гипсокартонените плоскости се лепят по различни начини. При сравнително гладки основи - такива с неравности до ± 20 мм - се нанасят топки гипсово лепило с диаметър 10 см, през разстояние 30 – 40 см. При основи с неравности по големи от ± 20 мм се изготвя предварителна изравнителна скара от ивици гипсокартон, върху която се залепят плоскостите. Ивиците се разполагат през 30 – 40 см.


8.      Може ли да се фугира със сатен или лепило?
ТЕХНОГИПС ЕАД  не препоръчва фугирането със сатен или лепило и не дава гаранция за добър резултат при изпълняването на такава система. Фугиращият материал има по – добра пластичност. Във фугите между плоскостите се пораждат напрежения от различни деформации на основната конструкция. По тази причина фугиращия материал е с по – висока пластичност за разлика от сатена или лепилото и гарантира ненапукването на фугите.


9.      Плоскости с дебелина 9,5 мм ли се използват за тавани?
За таван могат да се използват плоскости с дебелина 9,5, 12,5 , 15 или да се изготвят многослойни системи, като предварително трябва да се провери дали избраната метална конструкция може да издържи теглото на обшивката.


10.   С каква лента се фугира най – добре?
За фугиране на системи с гипсокартонени плоскости могат  да се използват основно три вида ленти – хартиена, самозалепяща се мрежичка и воал. Независимо от избора на лента най–важно е изпълнението – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се слага фугиращ материал преди полагането на лентата и след това. По тази причина специалистите не препоръчват използването на самозалепяща се лента и са на мнението, че най–сигурен резултат се постига с хартиена лента, като, естествено, добрият резултат зависи от изпълнението.