Грижа за природата

Устойчивостта поставя предизвикателството да се осигури продукт, които да улеснява бита, а ефектът, който оказва върху околната среда при производство, транспорт и монтаж, е контролиран в граници. ТЕХНОГИПС Про е предприятие, основано и работещо на принципите на устойчивото развитие като:

Зелен кът

  • Използва екологични суровини;
  • Малки транспортни разстояния;
  • Нисък разход на енергия и ниско емисионно производство;
  • Нулев производствен брак;
  • Затворен цикъл на рециклиране

Устойчивост е термин, влязал в употреба през 1987 година след доклад на тема „Съвместното ни бъдеще” на Световната агенция за околната среда. В доклада терминът е дефиниран като развитие, което да удовлетворява нуждите на съвременното обществото, без да отнема възможността на бъдещите поколения да направят същото. В момента "устойчиво развитие" се използва широко като термин, свързан с екологията. Устойчивостта може да е социална (корпоративна и морална отговорност към нуждите и благоденствието на индивида), може да е икономическа, в смисъл на стабилен икономически ръст, а може и да е свързана пряко с околната среда

Заводът на ТЕХНОГИПС Про се намира в непосредствена близост до източника на суровината. Предприятието се намира в центъра на България, с удобни и бързи транспортни канали - както за вътрешна търговия, така и за износ. Компанията използва и речен и морски транспорт за износ. Така ТЕХНОГИПС Про успешно съумява да намали до минимум въглеродния отпечатък от производството и разпространението на продуктите си.

 

Техногипс Про е сертифициран, съгласно стандартите на Forest Stewardship Council за управление и мониторинг на входящите дървесни суровини в производството:

Защо FSC?

 

Над 90% от вложените в производството на продуктите на ТЕХНОГИПС Про суровини са природосъобразни –  гипсокартонът се състои от сърцевина от технически гипс (REA / FGD) и обшивка от рециклирана хартия, като основната съставка на сухите смеси също е технически гипс. Сухите смеси се състоят от технически гипс, пълнители и добавки, контролиращи консистенцията и отвореното време за работа със смесите).