Производство

Суровина, технология

ТЕХНОГИПС работи в три основни направления – калцинация на гипс, производство на гипсокартон и производство на сухи гипсови смеси. Основната суровина за производството е индустриален гипс. Той е получен при добива на електроенергия в ТЕЦ Марица Изток 2. заводът разполага със задължителна висококачествена инсталация за почистване на газовете, изпускани от електроцентралите в атмосферата. Процесът, при който се получава изкуствен гипс, се нарича сероочистка по мокър способ и в основата му седи простата химична реакция на свързване на калций (във вид на варовикова маса) със серен диоксид, кислород и вода. Продукт от реакцията е калциев сулфат (гипс). Полученият гипс е със същата химична формула и характеристики като естествения.

/pages/proizvodstvo_pic2-small.png

 

 

Индустриалният гипс е продукт, които ние преработваме, затова получаваме гаранции за качеството му от неговия производител. Качествените характеристики и критериите за тях са определени от международни браншови норми и подлежат на съответен контрол.

Качествен параметър

Химическа формула

Ед.

Естествен гипс

Индустриален гипс

Чистота

Ca2SO4

%

95.3

98.2

pH стойност

-

-

7.0

6.5

Стандартна цветова ст-ст

-

%

83

77

Мирис

-

-

няма

Няма

Магнезиеви соли

MgO

%

0.02

0.02

Натриеви соли

Na2O

%

0.01

0.02

Калиеви соли

K2O

%

0.02

0.01

Хлориди

Cl

ppm

20

60

Калциев сулфат, полухидрат

Ca2SO4x0.5H2O

%

0

 

Въглеродни компоненти

-

%

0

0.01

Алуминиеви оксиди

Al2O3

 

0.1

0.03

Железни оксиди

Fe3O

 

0.1

0.03

Силиконов диоксид

-

 

1.2

0.2

Калциев и магнезиев карбонат

-

 

2.7

0.3

 
/pages/proizvodtsvo_pic3-small.png

Технологията на завода на ТЕХНОГИПС работи в три основни направления – калцинация на гипс, производство на гипсокартонени плоскости и производство на сухи смеси.

Първата стъпка от производствените процеси е калцинацията на суровината. Процесът се нарича още "печене" и представлява отделяне на вода от гипса. Калциниращите инсталации обикновено работят на газ, като инсталацията на ТЕХНОГИПС не прави изключение.

/pages/proizvodtstvo_pic4-small.png

 

 

 

 

 

 

Гипсокартонените плоскости се появяват за пръв път като строителен материал в края на 19 век (1888г., Рочестър). Линията за производството им се дели схематично на няколко части – първо сместа се разбърква и се изсипва на линията, полага се картон, нарязват се плоскостите, пекат се и излизат от линията в готов вид, подредени на палета.

 

 

Относно третото направление, сухи гипсови смеси – то е познато от древността (дори Хеопсовата пирамида е измазана с гипс) и поради многото специфични качества на гипса е предпочитан вариант и днес. ТЕХНОГИПС разполага с модерна производствена технология, като се старае да поддържа традиция с високо качество.

/pages/proizvodstvo_pic5-small.png