Frequently Asked Questions

1.       Как се закрепват тежки предмети за стени от гипсокартон?
Металната конструкция за която се закрепят гипсокартонените плоскости се усилва на мястото на закрепване на тежкия предмет – санитарно оборудване, шкафове, техника. Укрепването се извършва като се монтира допълнителен профил или профили за сухо строителство (UW / UD)

2.      Акумулира ли влага влага от въздуха гипсокартонът?
Гипсокартонът не е хигроскопичен материал. Гиспокартонът, както и другите строителни материали от гипс има свойството да акумулира малки количества от влага от въздуха в помещенията, като така допринася за благоприятен вътрешен климат. Това се дължи на  химическата формула на гипса CaSO4x2.H2O.
3.       При какви температури може да се работи с плоскости гипсокартон?
Температурата на въздуха не влия на гипсокартонът. Плоскостите могат да се монтират при всякакви температури, комфортни на монтажниците. Процесите на фугиране и лепене трябва да се извършват при температури над 5 ° С, при по ниски температури качествата на фугиращите материали и лепилата за гипсокартон се влошават.
4.       Старее ли гипсокартонът?
Гипсокартонът не старее. Физическите му характеристики остават константни във времето.
5.       Вреден ли е FGD / REA гипса?
Не. FGD / REA гипса е технически гипс. Световни здравни организации, заедно със световната и европейска гипсови организации са провели стотици изследвания за последните 50 години, през които и употребата на технически гипс в строителството става обичайна практика. Изводите от изследванията са, че техническия гипс е по – чист и с по – малко примеси от естествения. Това дори довежда до промяна на определението за техническия гипс, като материал със специално предназначение , а не вторичен материал.
6.      Защо цвета на FGD / REA гипса може да жълтее или варира?
Техническият гипс е продукт от десулфуризацията при производството на електроенергия от полезни изкопаеми (въглища). Сероочистака на ТЕЦ-ове се прави по няколко различни начина, но винаги се базира на използването на сорбент – вар или варовик. Цвета на изходния продукт – FGD / REA гипса зависи от примесите на въглищната руда и вида и примесите в сорбента. По тази причина цвета му варира от бледо сив, бледо жълт, синкав и т.н., както варира и цвета на естествения гипс от различни находища.
7.       Подготовка на основата и методи за лепене на гипсокартон?
В зависимост от вида на основата – гладкостта й и нейната попиваемост, се извършват различни подготвителни процедури преди да се започне с лепенето на гипсокартона. Силно хигроскопични основи (тухли, газобетон) и слабо хигроскопични основи (стоманобетон, бетон) се грундират предварително с подходящ грунд. Грундът намалява и разхода на лепилото и осигурява добра адхезия на лепилото към основата.
В зависимост от гладкостта на основата гипсокартонените плоскости се лепят по различни начини. При сравнително гладки основи, такива с неравности до ± 20 мм, се нанасят топки гипсово лепило с диаметър 10 см, през разстояние 30 – 40 см. При основи с неравности по големи от ± 20 мм се изготвя предварителна изравнителна скара от ивици гипсокартон, върху която се залепят плоскостите. Ивиците се разполагат през 30 – 40 см.
8.      Може ли да се фугира със сатен или лепило?
ТЕХНОГИПС ЕАД  не препоръчна фугирането със сатен или лепило и не дава гаранция за добър резултат при изпълняването на такава система. Фугиращия материал има по – добра пластичност. Във фугите между плоскостите се пораждат напрежения от различни деформации на основната конструкция. По тази причина фугиращия материал е с по – висока пластичност за разлика от сатена или лепилото и гарантира ненапукването на фугите.
9.      Плоскости с дебелина 9,5 мм ли се използват за тавани?
За таван могат да се използват плоскости с дебелина 9,5, 12,5 , 15 или да се изготвят многослойни системи, като предварително трябва да се провери дали избраната метална конструкция може да издържи теглото на обшивката.
10.   С каква лента се фугира най – добре?
За фугиране на системи с гипсокартонени плоскости могат  да се използват основно три вида ленти – хартиена, самозалепяща се мрежичка и воал. Не зависимо от избора на лента най – важно е изпълнението – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се слага фугиращ материал преди полагането на лентата и след това. По тази причина специалистите не препоръчват използването на самозалепяща се лента и са на мнението че най – сигурен резултат се постига с хартиена лента, като естествено добрия резултат зависи от изпълнението.